SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (wstępne/okresowe/kontrolne)
Upowaznienie dostepu do dokumentacji medycznej
Deklaracja wyboru swiadczeniodawcy udzielajacego swiadczen z zakresu POZ oraz lekarza POZ
Deklaracja wyboru swiadczeniodawcy udzielajacego swiadczen z zakresu POZ oraz pielegniarki POZ
Deklaracja wyboru swiadczeniodawcy udzielajacego swiadczen z zakresu POZ oraz poloznej POZ

   
Untitled Document