Untitled Document
   
         
   


Pacjenci zgłaszający się do naszej Przychodni w ramach NFZ obowiązani są dostarczyć jeden z poniższych dokumentów potwierdzających aktualne ubezpieczenie zdrowotne, np:

  • aktualną książeczkę zdrowia,
  • aktualny odcinek renty lub emerytury (emeryci i renciści),
  • ostatni dowód wpłaty składki do ZUS (prowadzący działalność gospodarczą).

    Zgłaszający się do lekarza rehabilitacji proszeni są o przyniesienie aktualnego zdjęcia RTG.
    Pacjenci zgłaszający się na zabiegi rehabilitacyjne proszeni są o przynoszenie ze sobą stroju sportowego oraz kapci.

Badania laboratoryjne wykonywane są w godzinach 7:30-10:00.
Większość badań wykonywanych jest na czczo.

Mocz powinien być dostarczony w jednorazowych pojemnikach zakupionych w aptece.


Do badań USG należy przygotować się zgodnie z zaleceniem lekarza kierującego.   
Untitled Document