Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej REKOL-MED z siedzibą
przy ul. J.S Bacha 2 (dawniej ul. Wałbrzyska 3/5) funkcjonuje na rynku już od kilkunastu lat.

Przedmiotem działalności naszej firmy jest świadczenie usług w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, opieka w zakresie medycyny pracy, prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych.

 Dyrektorem ZNZOZ REKOL-MED jest Pani Anna Korczak

Personel medyczny zatrudniony w naszych placówkach to wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu: interny, pediatrii, dermatologii, okulistyki, ginekologii
i położnictwa, neurologii, diabetologii, psychologii, laryngologii, medycyny pracy, rehabilitacji.