Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej REKOL-MED


NZOZ REKOL-MED ( Bacha )
ul. J.S Bacha 2
02-743 Warszawa

Poradnia Ogólna i Specjalistyczna:

tel: 22 843 68 13,
tel: 22 843 68 28,

Poradnia Pediatryczna:
tel: 22 853 16 10

Poradnia Rehabilitacyjna:
tel: 22 843 64 94

Administracja::

tel./fax: 22 647 12 52
e-mail: info@rekolmed.pl


NZOZ REKOL-MED ( Bernardyńska )

ul Bernardyńska 3
02-904 Warszawa
tel./fax: 22 840 35 45Zespół przychodni świadczących usługi najwyższej jakości.