ZNZOZ REKOL-MED podpisał kontrakt z NFZ na bezpłatne usługi dla pacjentów objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Umową z NFZ objęta jest:

 • podstawowa opieka zdrowotna
 • pediatria
 • okulistyka
  ( wymagane skierowanie )
 • ginekologia
  ( nie jest wymagane skierowanie )
 • dermatologia
  ( wymagane skierowanie )
 • diabetologia
  ( wymagane skierowanie )
 • rehabilitacja ambulatoryjna
  ( wymagane skierowanie )
 • ośrodek rehabilitacji dziennej w systemie ambulatoryjnym
  ( wymagane skierowanie )
 • laryngologia
  ( wymagane skierowanie )
 • urologia
  ( wymagane skierowanie )
 • neurologia
  ( wymagane skierowanie )
 
 
Dowiedz się więcej pod numerem telefonu:

rejestracja ogólna: 22 843 68 13
rejestracja ogólna: 22 843 68 28
rejestracja rehabilitacji: 22 843 64 94

w/w usługi wykonywane są również w NZOZ Rekol-Med
ul.Bernardyńska 3, Warszawa
tel.22 840 35 45